หน้าหลักผลิตภัณฑ์กระบวนการผลิตคุณภาพติดต่อเราหน้าแรกผลิตภัณฑ์คุณภาพ


ผลิตภัณฑ์ที่ดีจะต้องมีคุณภาพ เป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้า และได้มาตรฐาน เราจึงใส่ใจในควบคุม ทุกขั้นตอนการผลิต ตามมาตรฐาน เพื่อไม่ให้มีสินค้าเสียหายไปถึงมือลูกค้าได้

ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการขึ้นรูป ซึ่งใช้เครื่องจักรขึ้นรูปที่ควบคุมระบบความร้อนด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ ลดของเสียที่เกิดจากระบบความร้อนไม่คงที่ได้ ทำให้พลาสติกที่ขึ้นรูปชิ้นงานมีความสวยงาม เท่ากันทุกแผ่น


รูปที่ 1

ระบบการตัดแบ่งที่ใช้เครื่องปั๊มไฮโดรลิกขนาดตั้งแต่ 15 - 30 ตัน และใช้มีดปั๊มที่มีความแข็งแรงสูง ไร้สนิม จากประเทศออสเตรียและประเทศญี่ปุ่น กับแท่นรองตัด PP ที่มีความเหนียวและแข็งเป็นพิเศษ ตัดชิ้นงานได้สวยไร้เศษขุยพลาสติก

ชิ้นงานที่ถูกตัดแบ่งแล้ว จะต้องตรวจสอบอีกครั้ง ทั้งขนาด รูปทรง ต้องได้มาตรฐาน และรวมถึงความสะอาด ที่ต้องมีการเป่าฝุ่นละออง หรือ ฉีดแอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อโรคทุกครั้ง ก่อนที่จะจัดแพ็คห่อเพื่อทำการส่งให้แก่ลูกค้าต่อไปรูปที่ 2 

©2013 B.S.RungSiam Co.,Ltd. , All Rights Reserved.